Med anledning av SVT:s granskning av avvikelser på slakteriet


Ett av våra dotterbolag, Ello i Lammhult Slakt AB, medverkade under december månad i en intervju med SVT:s Uppdrag Granskning om KRAV:s regelverk och efterlevnad inom lantbruket såväl som inom livsmedelsproduktion. Som slakteri välkomnar vi granskningar av vårt eget arbete och tror att det kan göra oss och branschen som helhet än bättre. Intervjun sändes 20 januari 2021.

 

Frågorna vi fick från SVT kretsar framförallt kring avvikelser och förelägganden i Livsmedelsverkets offentliga kontroller av livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet på slakteriet, och även hur de offentliga kontrollerna och KRAV:s regelverk förhåller sig till varandra. 

 

Vi tar samtliga avvikelser på stort allvar och blir så klart besvikna på oss själva när vi får ett föreläggande. Vi har under några år haft problem i slaktverksamheten. Det var tyvärr ett resultat av otydligt ledarskap, infrastruktur som inte fanns på plats och brister i våra processer. Det är också därför Jonas Malmsten rekryterades som VD för slakteriet – för att arbeta systematiskt med förbättringsarbetet och ledarskapet och fokusera på att åtgärda problemen. Vi har under kort tid kunnat genomföra en rad åtgärder för att komma till rätta med de brister vi haft. Vi har tagit in externa konsulter, drivit förändring i slaktprocessen, byggt en god relation med Livsmedelsverket, investerat i nya sterilisatorer och utbildat vår personal. Vi har gjort en kulturresa och förändrat våra arbetssätt. Idag har vi inga öppna förelägganden kvar hos Livsmedelsverket. 

 

Samtidigt visar avvikelserna att kontrollsystemet fungerar. Vi har ett unikt kontrollsystem i Sverige som innebär att vi i stort sett har dubbel kontrolltid från myndigheter jämfört med andra länder. Slakteriet är kontrollerat av Livsmedelsverket 8 timmar per dag och 365 dagar om året för att säkerställa hög livsmedelssäkerhet. Det är bra att vi har en myndighet som upptäcker eventuella brister och att vi hanterar bristerna med korrekta åtgärder. KRAV:s regler omfattar inte livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet eftersom detta kontrolleras av Livsmedelsverket. KRAV:s revisioner omfattar istället regler kring exempelvis djurvälfärd, särhållning och spårbarhet. Vi blev KRAV-certifierade i slaktbolaget 26 mars 2020.

 

Som konsument kan man känna sig trygg med de kontrollfunktioner som finns på slakteriet. Man köper en produkt som är väl kontrollerad. I produktionen finns flera kontrollsteg så att allt som lämnar slakteriet är säkert och godkänt som livsmedel. Vi gör även efterkontroll på allt kött. Det finns inte någon mat som är så välkontrollerad som den som kommer från svenska livsmedelsföretag.

 

För er som är konsument av våra charkprodukter vill vi förtydliga att Ello i Lammhult Chark AB är en egen verksamhet med en separat produktionsprocess och att Uppdrag Gransknings repotage avser vår slaktverksamhet och inte charkproduktionen. 

 

Om du har frågor kring repotaget är du välkommen att höra av dig till oss!

 

Kent Andersson

 Ägare, Ello i Lammhult Holding AB 

Arkiv