SLAKT

Välkommen till Ello i Lammhult - Det familjeägda slakteriet mitt i Småland! 

Om oss

 

Vårt slakteri ligger strategiskt placerat mitt i Småland, närmare bestämt i Lammhult, fyra mil norr om Växjö. Vi har en lång historia bakom oss då verksamheten har funnits i här sedan 1947. Ello i Lammhult drivs numera av tredje generationen av familjen Andersson. Idag fokuserar vi på slakt av nötboskap och kalv.

 

 

 

Slaktanmälan

För slaktanmälan av nötboskap hänvisas till HKScan via telefon 0771 – 500 500. Du som har inloggningsuppgifter till HKScan kan göra anmälan direkt här.

Anmälan för återtagsslakt görs antingen direkt till din transportör eller till Ello i Lammhult via telefon 0472-48750. Anmälan måste göras senast tisdag veckan före slakt.

 

Pris Återtagsslakt
 

Över 200kg

Under 200kg

Slakt

10kr/kg

13,50kr/kg

Styckning

8,50kr/kg

11 kr/kg

Vackning

4kr/kg

4kr/kg

 

 

Kontakt till återtagstransportörer

Mats Lidström   

070-629 23 86

Br. Linders Åkeri

070-846 56 43

Anders Nilsson-Gren 

070-656 77 04

 

 

Leverantör

Vårt kvalitetsarbete

Ello i Lammhult Slakt är certifierade enligt den GSFI-standarden FSSC22000 samt godkända att slakta EU-ekologiskt kött för återtag. Ta del av våra certifikat här! 

Vårt kvalitetsarbete grundar i de kvalitetskrav som ovanståenden certifieringar kräver samt svensk lagstiftning. Dessa krav styr oss i frågor gällande djuromsorg och hygien. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och fortbilda vår personal inom dessa kvalitetskrav. 

 

Kontakta oss! 

Lennart Gyllenäs

Produktionschef
tel 0472-487 68

lennart@ello.se

 

Woitek Maroszczyk

Produktionsledare
tel 0472-487 63
woitek@ello.se