Öre per kilo, moms tillkommer

Leveranstillägg storboskap/vecka
4-9 st 50 öre/kg,
10- st 100 öre/kg.

Kvalitetstillägg ungtjur, stut, kviga, ungko R- till E+, 2+ till 3+, 275-400 kg +200 öre/kg.
Hanteringskostnad Highland Cattle -800 kr

Gotlandsfrakt -50 öre/kg

 

 

 

Ändringar

Inga

 

 

 

 

E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-

FETTGRUPPER (K-stämpel -200 öre)
1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ * ** ***