Leverantör

Väkommen till Ello i Lammhult det svenskägda slakteriet mitt i Småland! Vi slaktar nöt och kalv.


 

Slaktanmälan nötboskap

För slaktanmälan av nötboskap hänvisas till HK Scan via telefon 0771 – 500 500. Du som har inloggningsuppgifter till HK Scan kan göra anmälan direkt här.

Transportörer

   
Mats Lidström Tenhult 070-629 23 86
Br. Linders Åkeri 070-846 56 43 / 846 56 44
Anders Nilsson-Gren 

070-656 77 04

 

EU-Ekologiskt kött

Ello i Lammhult är godkända att
slakta EU-Ekologiskt kött för återtag.

Återtag av kött

Anmälan för återtag av kött görs till din transportör eller till Ello i Lammhult via telefon 0472 – 487 50. Anmälan görs senast tisdag veckan före slakt.

På grund av fallande världsmarknadspriser på nötboskapshudar, tvingas vi höja lego slaktskostnaden med 1:-/ kg.

Höjningen gäller från och med den 1 juli 2020

 

Återtag av kött görs endast på helt djur.

  • Nötboskap över 200 kg, slakt 9:-/kg, styckning 7,50/kg
     
  • Kalv och nötboskap under 200 kg, slakt 12,50/kg, styckning 10:-/kg
     

  • Vakuumförpackning 3:-/kg

 

 

Avveckling av hästslakt på ello i lammhult


Ello koncentrerar sig på slakt av nöt och kalv och avvecklar hästslakten. Från och med den 30 mars 2017 slaktar vi inte längre häst på slakteriet i Lammhult.

 

För slakt av häst hänvisas till:

  • Vederslövs Slakt och Livdjurshandel AB: Tel: 070 529 12 51 eller 070 283 39 73, 
  • Knorrevången Slakt AB: Tel: 044 420 80. 

 

Vi har av tradition under många år slaktat hästar som en service till våra leverantörer. Volymerna har minskat under de senaste åren. Genom vårt nötslaktsamarbete med HK Scan har det framkommit kundkrav vilka begränsar möjligheterna för oss att kombinera nöt- och hästslakten på ett tillfredsställande sätt, varför vi väljer att avveckla hästslakten.