Leverantör

Väkommen till Ello i Lammhult det svenskägda slakteriet mitt i Småland! Vi slaktar nöt och kalv.


 

Slaktanmälan nötboskap

För slaktanmälan av nötboskap hänvisas till HK Scan via telefon 0771 – 500 500. Du som har inloggningsuppgifter till HK Scan kan göra anmälan direkt här.

Transportörer

   
Mats Lidström Tenhult 070-629 23 86
Br. Linders Åkeri 070-846 56 43 / 846 56 44
Anders Nilsson-Gren 

070-656 77 04

 

EU-Ekologiskt kött

Ello i Lammhult är godkända att
slakta EU-Ekologiskt kött för återtag.

Återtag av kött

Anmälan för återtag av kött görs till din transportör eller till Ello i Lammhult via telefon 0472 – 487 50. Anmälan görs senast tisdag veckan före slakt.

På grund av fallande världsmarknadspriser på nötboskapshudar, tvingas vi höja lego slaktskostnaden med 1:-/ kg.

Höjningen gäller från och med den 1 juli 2020

 

Återtag av kött görs endast på helt djur.

  • Nötboskap över 200 kg, slakt 9:-/kg, styckning 7,50/kg
     
  • Kalv och nötboskap under 200 kg, slakt 12,50/kg, styckning 10:-/kg
     

  • Vakuumförpackning 3:-/kg